01.02.2024

ENDURANCE (komb.)

VM 23/00044

Varemerke. Avslagssak. Klagen forkastes. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket ENDURANCE er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 18, 21, 24, 25, 26, 28 og 35. Merketeksten vil oppfattes som en angivelse av varenes egenskaper, kvaliteter eller bruksområde. Merketeksten kan også oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn, som ikke har atskillende evne som varemerke. Den figurative utformingen er ikke egnet til å trekke gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vekk fra tekstens beskrivende og salgsfremmende budskap. Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk.