12.05.2017

EMPOWERING INNOVATION TOGETHER

VM 17/00028

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om ordmerket EMPOWERING INNOVATION TOGETHER er særpreget for varer og tjenester i klassene 9 og 35. Klagenemnda kom til at merket utelukkende vil oppfattes som et salgsfremmende eller rosende utsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket ble ansett å mangle særpreg, og klagen ble forkastet.