Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00214

Emirates (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om det kombinerte merket EMIRATES er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 25, 39 og 43, evt. om merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg da det vil oppfattes som varene og tjenestenes geografiske opprinnelse. Den figurative utformingen tilfører ikke det tilstrekkelige særpreg. Klagenemnda fant heller ikke at merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk for ytterligere tjenester enn det Patentstyret hadde funnet. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.