Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00213

EMIRATES

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om ordmerket EMIRATES er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 25, 39 og 43, evt. om merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg da det vil oppfattes som varene og tjenestenes geografiske opprinnelse. Klagenemnda fant heller ikke at merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk for ytterligere tjenester enn det Patentstyret hadde funnet. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.