05.12.2022

ELTORQUE

VM 22/00067

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven§ 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket ELTORQUE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 7, 9, 35, 37 og 42. Klagenemnda omgjør Patentstyrets avgjørelse delvis. Merket er beskrivende og mangler særpreg for flere av de søkte varene og tjenestene i klasse 7, 9, 35 og 37. Klager har dokumentert at merket har opparbeidet særpreg gjennom bruk for bestemte varer og tjenester, og merket kan derfor registreres for disse. Klagen tas delvis til følge.