05.12.2022

ELTORQUE

VM 22/00066

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven§ 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket ELTORQUE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 7, 9, 35, 37 og 42. Klagenemnda omgjør Patentstyrets avgjørelse delvis. Merket er beskrivende og mangler særpreg for flere av de søkte varene og tjenestene i klasse 7, 9, 35 og 37. Klager har ikke dokumentert at ordmerket har opparbeidet særpreg gjennom bruk for de varene og tjenestene som merket er beskrivende for. Klagen tas delvis til følge.