13.03.2017

ELITEPARTNER

VM 16/00190

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om ELITEPARTNER (kombinert merke) var forvekselbart med tidligere registrering ElitePartner.de Akademiker & Singles mit Niveau (kombinert merke) og Elitepartner – Akademiker und Singles mit Niveau (ordmerke). Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og tok klagen til følge. De kombinerte merkene ble vurdert som visuelt, fonetisk og konseptuelt like. Det yngste merket fremstår som en modernisert utgave av det eldste, og merkene ble funnet forvekselbare til tross for at det eldste merket kun ble vurdert å inneha et minimum av særpreg. Registreringen for ELITEPARTNER ble dermed opphevet.