26.04.2022

ÉCLAT DE VERT

VM 22/00023

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke ÉCLAT DE VERT og den eldre registreringen ECLAT for varer i klasse 3. Klagenemnda kom til at det forelå forvekslingsfare mellom merkene for parfymer og hudprodukter, og at ÉCLAT DE VERT ikke registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.