19.12.2017

eBerry

VM 17/00111

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket EBERRY var i strid med eldre merker inneholdende BLACKBERRY. Klagenemnda kom til at det ikke er dokumentert at merket BLACKBERRY kan anses velkjent. Det felles suffikset «berry» er ikke tilstrekkelig til at det foreligger en fare for forveksling, verken direkte eller indirekte. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innklagedes og klagers merker. Klagen ble forkastet.