02.11.2022

easyPick

VM 22/00063

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket easyPick angir egenskaper og mangler særpreg som kjennetegn for de omsøkte varene i klasse 6, 16 og 20. Klagenemnda kom til at merket angir varenes egenskaper/formål, og at det i tillegg vil bli oppfattet som et generelt salgsfremmende utsagn uten særpreg. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagen forkastes.