21.10.2021

e-POWER (komb.)

VM 21/00091

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om e-POWER er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 12. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.