21.10.2021

e-POWER

VM 21/00092

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om e-POWER er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 12. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.