28.06.2023

e-4ORCE

VM 23/00023

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd, samt § 15 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket e-4ORCE er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 12, samt om merket er villedende for deler av varefortegnelsen. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten nærmere ettertanke vil forså helheten e-4ORCE som «e-force». Klagenemnda anser at merket utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg beskriver art og egenskaper ved de aktuelle varene, nemlig at de drives ved hjelp av elektrisk kraft. Videre er merket villedende for angivelsen «non-electric prime movers for land vehicles, not including their parts». Merket beskriver at varene fungerer ved hjelp av elektrisk kraft, mens den nevnte angivelsen eksplisitt angir at varene ikke benytter seg elektrisk kraft. Merket er derfor egnet til å villede med hensyn til varens art. Klagen ble forkastet.