22.03.2017

DYNAMIC PERSPECTIVE

VM 17/00019

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DYNAMIC PERSPECTIVE er særpreget for varer og tjenester i klassene 9, 38, 41 og 42. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende reklameutsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket ble ansett å mangle særpreg, og klagen ble forkastet.