Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00209

DRYTECH

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DRYTECH er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 29, 30 og 31. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver varenes art og tilvirkningsmetode. Merket var heller ikke innarbeidet. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.