20.12.2019

Dry Liner

VM 19/00050

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer i klasse 12, og for enkelte tjenester i klasse 35. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 12, og for tjenestene i klasse 35 som er omfattet av klagen. Klagen ble dermed ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet delvis virkning i Norge.