Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00017

DRIVEGUARD

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DRIVEGUARD er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 12. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver egenskaper og kvalitet ved varene ved å angi at bruk av varene gjør kjøringen tryggere. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.