17.08.2023

DISCOVER DESIGN DEVELOP

VM 23/00018

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at merket DISCOVER DESIGN DEVELOP mangler særpreg som kjennetegn for tjenestene i klasse 35. Merketeksten vil oppfattes som et generelt reklameutsagn som kan brukes for å referere til salgstjenester av ulikt kommersielt opphav, og som ikke er egnet til å utpeke én bestemt kommersiell tilbyder.