25.03.2021

DIRECT VENT (komb.)

VM 21/00014

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 6, 11 og 17. Klagenemnda var enig med Patentstyret i at merketeksten ville oppfattes beskrivende, og at den figurative utformingen ikke var tilstrekkelig til å avlede oppmerksomheten vekk fra det beskrivende betydningsinnholdet. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.