Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00075

DIGI (komb.)

DIGI (komb.)
Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42. Klagenemnda legger til grunn at DIGI er en alminnelig forkortelse for «digital», og at merketeksten bare angir arten og egenskaper ved varene og tjenestene. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.