Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00078

DIFFER STRATEGY CONSULTING

Varemerke. Foretak. Avslag. Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. § 16 bokstav a. Foretaksnavneloven §§ 1-1, 3-1, 3-2, 3-3. Spørsmål om ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING var forvekselbart med foretaksnavnet DIFFER AS med bedre prioritet. Klagenemnda kom til at det forelå en høy grad av kjennetegnslikhet. Videre ble det konstatert at det forelå bransje-/tjenestelikhet, også når den foreslåtte begrensingen av varefortegnelsen ble lagt til grunn, og at det dermed forelå fare for forveksling. Klagen ble forkastet.