21.06.2023

DIAMOND2

VM 23/00013

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DIAMOND2 er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 14 og salg av de samme varene i klasse 35. Det avgjørende spørsmålet for Klagenemnda var om tallet 2 har noen relevant betydning i relasjon til varene og tjenestene, i sammenstillingen DIAMOND2. Klagenemnda kom til at sammenstillingen vil oppfattes som en angivelse av at varene i klasse 14 er, eller består av, 2 karats diamanter. Gjennomsnittsforbrukeren vil også kunne oppfatte tallet 2, i sammenstillingen DIAMOND2, som en angivelse av at varene gjelder annenrangs diamanter. Disse begrunnelsene gjelder også for salg av de samme varen i klasse 35. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for alle varene og tjenestene. Klagen ble forkastet.