Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00094

DIAGNOSTICS IS POWER

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket DIAGNOSTICS IS POWER mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 og 44. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.