Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00005

DEMIDEKK ULTIMATE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DEMIDEKK ULTIMATE er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 2. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver egenskaper og kvalitet ved varene ved å angi at varene er halvt dekkende og av høy kvalitet. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.