Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00187

DELTA DORE Smart controls for a better world (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a jf. § 4 første ledd. Patentstyret nektet det kombinerte varemerket DELTA DORE Smart controls for a better world virkning i Norge for en rekke varer i klasse 7 og 9 grunnet forvekslingsfare med det tidligere registrerte kombinerte merket DELTA. Det motholdte merket er etter at klagesaken innkom blitt slettet og er etter dette ikke et registreringshindrende mothold. Patentstyrets avgjørelse omgjøres og saken sendes tilbake til Patentstyret for å gi den internasjonale registreringen av varemerket DELTA DORE Smart controls for a better world virkning i Norge.