Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00186

DELTA DORE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a jf. § 4 første ledd. Patentstyret nektet det kombinerte varemerket DELTA DORE virkning i Norge for en rekke varer i klasse 7 og 9 grunnet forvekslingsfare med det tidligere registrerte kombinerte merket DELTA. Det motholdte merket er etter at klagesaken innkom blitt slettet og er etter dette ikke et registreringshindrende mothold. Patentstyrets avgjørelse omgjøres og saken sendes tilbake til Patentstyret for å gi den den internasjonale registreringen av varemerket DELTA DORE virkning i Norge.