16.06.2023

DEKS

VM 23/00041

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DEKS er beskrivende og mangler særpreg for varer som lakk, maling og oljer i klasse 2. For disse varene finner Klagenemnda at DEKS vil gi assosiasjoner til det norske verbet «å dekke» og at merket vil oppfattes å henspille på at varene har god dekkevne. Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i at DEKS vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «decks». Merket er suggestivt og har særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble tatt til følge.