24.03.2017

DASSAULT WINE ESTATES

VM 16/00037

Varemerket DASSAULT WINE ESTATES ble etter innsigelse opprettholdt i Patentstyret. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi klager meddelte at klagen trekkes.