Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00037

DASSAULT WINE ESTATES

Varemerket DASSAULT WINE ESTATES ble etter innsigelse opprettholdt i Patentstyret. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi klager meddelte at klagen trekkes.