12.05.2023

DAILIES (komb.)

VM 22/00139

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket DAILIES er beskrivende og mangler særpreg for kontaktlinser i klasse 9. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av at kontaktlinsene er dagslinser eller er ment for å byttes ut daglig. De grafiske elementene er ikke tilstrekkelig iøynefallende til at de vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende karakter. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.