08.12.2022

CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES

VM 22/00078

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES er egnet til å forveksles med det eldre ordmerket S. CRISTINA. Klagenemnda kommer til samme resultat som Patentstyret. Søknaden gjelder for identiske varer som det eldre merket er registrert for i klasse 33. Det distinktive felleselementet CRISTINA er dominerende i begge merker og fører til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle kjennetegnene. Klagenemnda forkaster klagen og nekter registrering for varene i klasse 33.