23.01.2023

CONNECTED WASH (komb.)

VM 22/00101

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket CONNECTED WASH er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer i klasse 7 og 9. Klagenemnda finner under tvil at de grafiske elementene i merket tilfører tilstrekkelig særpreg, og omgjør derfor Patentstyrets vedtak. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for varene i klasse 7 og 9.