Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00194

CONFECTA (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket CONFECTA skulle slettes på grunn av manglende bruk. For Klagenemnda hadde klager akseptert sletting av deler av varefortegnelsen. Klagenemnda kom til at det var tilstrekkelig dokumentert bruk for de resterende varene. Klagen ble tatt til følge, og det registrerte merket ble opprettholdt for varene hvor bruk var dokumentert.