21.04.2021

Concept 2

VM 21/00023

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 12 28 og 41. Klagenemnda kom delvis til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda var enig med Patentstyret i at merketeksten ikke ville oppfattes beskrivende, og at merket var uten særpreg for tjenestene i klasse 41. Klagenemnda tok ikke konkret stilling til hvorvidt merket også var uten særpreg for varene. For Klagenemnda var innlevert dokumentasjon på bruk, og etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda til at i alle tilfeller var den dokumenterte bruken tilstrekkelig til å begrunne registrering av merket for varene. Merket hadde akkurat oppnådd et minimum av særpreg for varene. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.