26.04.2022

Comfypussy

VM 22/00020

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a og § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om varemerket COMFYPUSSY strider mot moral, og om det var risiko for forveksling mellom klagers merke COMFYPUSSY og de eldre registreringene COMFYBALLS for varer i klasse 25. Klagenemnda kom til at COMFYPUSSY ikke strider mot moral, men at det forelå forvekslingsfare mellom merkene for klær og undertøy, og at COMFYPUSSY ikke registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.