02.06.2023

COLOURLOCK (komb.)

VM 22/00150

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket COLOURLOCK er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer i klasse 1, 2 og 3. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Slik Klagenemnda ser det vil ikke merketeksten umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en suggestiv antydning om egenskaper ved varene. Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en tankeprosess for å oppfatte at ordet LOCK skal angi at fargen blir bevart. Dette fører til at teksten COLOURLOCK er egnet til å feste seg i omsetningskretsens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for alle de aktuelle varene.