Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00145

CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for «wristwatches» i klasse 14. Merket ble av Patentstyret ansett særpreget for de øvrige varene i vareklassen. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for «wristwatches». Klagenemnda anså videre ikke at merket hadde styrket sitt særpreg gjennom bruk for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble delvis nektet virkning i Norge, det vil si for «wristwatches» i klasse 14.