Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00019

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9, 35 og 41. Klagenemnda kom til at CLOUD NATIVE COMPUTING er et etablert uttrykk i bransjen som beskriver en tilnærming til å lage og kjøre ulike applikasjoner som utnytter fordelene ved skytjenester. FOUNDATION informerer om at det er en stiftelse eller forening som er leverandør av varene eller tjenestene og merket som helhet er derfor beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.