Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00018

CINDI

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf, § 4 andre ledd. Spørsmål om bruken av ordmerket CINDI utgjorde en urimelig utnyttelse av det velkjente ordmerket CINDERELLA. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering frem til at CINDERELLA er et velkjent merke, at det foreligger en risiko for assosiasjon mellom merkene, og at bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket. Varemerkeloven § 4 andre ledd var en ny anførsel under klagebehandlingen, og Klagenemnda kommer med uttalelser om dette. Klagen tas til følge, og registreringen av ordmerket CINDI blir dermed å oppheve.