23.04.2021

CHAFE-PRO

VM 21/00025

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 22. Klagenemnda var enig med Patentstyret i at merketeksten ville oppfattes beskrivende. Selv om merketeksten ikke eksplisitt nevner beskyttelse, er dette en sentral funksjon ved de konkrete varene som merket var søkt for. Gjennomsnittsforbrukeren ville derfor oppfatte CHAFE, som betyr gnissing/skubbing, som en angivelse av en egenskap og formålet med tekstilovertrekket, nemlig å beskytte mot gnissing/skubbing som kan forårsake slitasje/skade på tau og rep til båter. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.