09.06.2023

CARBONCURE

VM 22/00156

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket CARBONCURE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester som relaterer seg til betong og produksjon av betong i klasse 7, 19, 40 og 42. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå merketeksten i betydninger som «karbonherding», «karbondioksidherding» eller «CO2-herding», og at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene. Klagenemnda mener derfor at merket er beskrivende og at det ikke oppfyller garantifunksjonen. Klagen ble forkastet.