14.09.2022

BUILT FOR THE WILD

VM 22/00047

Varemerke. Avslag. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Merket BUILT FOR THE WILD er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 18, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.