31.05.2023

BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE

VM 22/00147

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a. Spørsmål om ordmerket BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE mangler særpreg for «optoacoustic medical device for imaging soft tissue structures» i klasse 10. Klagenemnda finner at merket som helhet vil oppfattes som et rosende reklameutsagn om at varene bidrar til ny forståelse på fagfeltet, og at varene gir sikrere eller mer nøyaktige diagnoser enn konkurrerende produkter. Klagenemnda mener at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket om en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. Merket mangler derfor særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.