Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 23/00011

BOVINO (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Spørsmålet i saken er om det kombinerte merket BOVINO er beskrivende eller mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 18, 20, 24 og 35. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket er beskrivende og mangler særpreg for de angitte varene i klasse 18 og salgstjenestene knyttet til disse varene i klasse 35. Figurutformingen er ikke tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg. Videre er merket villedende for lærimitasjoner i klasse 18 og salgstjenester relatert til slike varer i klasse 35, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. For de resterende varene og tjenestene kan merket gis virkning i Norge. Patentstyrets vedtak blir derfor delvis å omgjøre.