14.02.2022

BLACK & WHITE

VM 21/00126

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om BLACK & WHITE er beskrivende og mangler særpreg for den begrensede varefortegnelsen «deodorants and anti-perspirants for personal use» i klasse 3. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.