21.12.2022

BLACK LINE

VM 22/00058

Varemerke. Avslag. Spørsmål om ordmerket BLACK LINE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 6, 7, 9, 20 og 35. Klagenemnda kom under tvil til at ordet BLACK har særpreg, og at sammenstillingen BLACK LINE ikke har en betydning som umiddelbart og direkte kan relateres til varene og tjenestene. Klagen ble tatt til følge, og varemerket kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene.