13.01.2017

BLABLACAR

VM 16/00121

Varemerket BLABLACAR ble etter innsigelse i Patentstyret opprettholdt for en rekke varer i klasse 9 og 12. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi innklagede har slettet den omstridte varemerkeregistreringen.