29.03.2022

BioPak (komb.)

VM 22/00010

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om BioPak er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 21. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.