Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00125

Biomark (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om BIOMARK er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for samtlige av de aktuelle varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning.