13.02.2017

BICS

VM 16/00131

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om ordmerket BICS skal slettes pga. manglende bruk. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og fant at merket ikke var dokumentert brukt for noen av de registrerte varene og tjenestene. Bruksplikten var således ikke oppfylt. Klagen forkastes, og registreringen slettes i sin helhet.