03.10.2017

BeSafe

VM 17/00083

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket BESAFE er særpreget for «bæremeiser og bæreseler for bæring av barn» i klasse 18. Klagenemnda kom til at merket ikke direkte og umiddelbart vil være beskrivende for de aktuelle varene da det ikke spiller på sikkerhetsaspekter ved produktene. Merket er tilstrekkelig særpreget og kan registreres. Klagenemnda kom således til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.